Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

14:48
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viasecousse secousse
14:45
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou
14:44
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viarelationshit relationshit
14:43
1222 b741
Reposted fromfatman fatman viarelationshit relationshit

October 20 2018

21:49
Świat próbował jej go podsunąć pod nos co najmniej 2 razy zanim zobaczyła go tak naprawdę świadomie. Za pierwszym razem było zbyt ciemno, za drugim byli zbyt pijani. W końcu los kupił im bilet na koniec świata, dwa miejsca obok siebie i już musieli się zauważyć. I byłoby z tego piękne love story, tylko, że oni, jak to w prawdziwym życiu bywa, pewnie i tak spieprzą to dokumentnie.
— unspoken/thought
Reposted byKrowiPlacekmalaczarnaa

March 17 2018

21:05
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viasecousse secousse
18:48

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaNataly Nataly

March 15 2018

23:09
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapaprotka paprotka
23:04
2863 c589
Reposted fromnonperfect nonperfect viakiks kiks

March 13 2018

23:11
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasecousse secousse

January 25 2018

00:07
6220 2a8e
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
00:05
Ostatnio jakoś częściej..
00:02
2258 2162
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
00:02
8532 56dd
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola

January 12 2018

23:42
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:34
9813 164e 500
23:32
9460 6f89
Reposted frompnrdoravarga pnrdoravarga
23:27
6468 3352
Reposted fromkattrina kattrina viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:27
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:21
7751 5aed 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viapnrdoravarga pnrdoravarga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl