Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

02:02
1962 979d
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaiammistake iammistake
02:02
co by się nie działo, postawiłem na Ciebie
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaiammistake iammistake
02:01
7854 0467 500
but I love you.
02:00
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamalinowowa malinowowa
01:59
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie. 
Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz - "Córka Robrojka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
01:57
Ty znowu byłeś taki, że chciałam jeszcze bardziej.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa
01:54

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
01:44
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viasatyra satyra
01:42
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
01:37
7337 bb0c 500
01:36
1789 d307
Reposted fromZircon Zircon viabrzoskvinia brzoskvinia

December 22 2017

13:15
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaNataly Nataly

December 05 2017

01:19
Spodobał jej się od samego początku, więc od razu wiedziała, że nic z tego nie będzie. Bo był w jej typie, a okazuje się, że jej typ to mężczyźni nieosiągalni.
— unspoken/thought
Reposted bynailini nailini
00:34
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaSkydelan Skydelan
00:34
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viaUnknownMind UnknownMind
00:30
1324 85e1
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaawakened awakened
00:29
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
00:28
- Zatańczy Pani?
- Tańczyłam z diabłem. Nie jestem pewna czy dotrzyma mi Pan kroku...
- Diabeł brał u mnie lekcje, Madamme...
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaawakened awakened
00:26
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor vialamujer lamujer
00:25
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl