Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

00:07
6220 2a8e
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
00:05
Ostatnio jakoś częściej..
00:02
2258 2162
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
00:02
8532 56dd
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola

January 12 2018

23:42
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:34
9813 164e 500
23:32
9460 6f89
Reposted frompnrdoravarga pnrdoravarga
23:27
6468 3352
Reposted fromkattrina kattrina viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:27
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:21
7751 5aed 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viapnrdoravarga pnrdoravarga
23:19
3345 3e67
Reposted fromszatatan szatatan viapnrdoravarga pnrdoravarga

January 07 2018

23:53
Problem polegał na tym, że spełniał wszystkie warunki podawane w mądrych cytatach o miłości. Był jej bratnią duszą, czasem nawet odbiciem, chociaż równie wiele ich różniło. Potrafili się razem śmiać, albo rozmawiać o wierze, choć oboje byli z nią na bakier. A kiedy marnowali razem czas na głupoty, wcale nie czuła, że to był czas zmarnowany. Przede wszystkim jednak denerwowało ją to, że budził w niej wszystko to, na co sama nigdy nie miała odwagi. Że przy nim tak bardzo chciała być lepszym człowiekiem. Zapisać się jako dawca szpiku, oddać komuś nerkę, spakować plecak i pojechać na wolontariat. Z nim. Dlaczego był to problem? Bo jak każdy facet, który coś znaczył w jej życiu - był zajęty, niedostępny, nie widział w niej potencjalnej partnerki. Lubił ją, ale w intensywności destrukcyjnie małej. Na tyle by zdążyła zrobić mu miejsce w serduszku, ale nie na tyle, żeby chciał je zająć na stałe.

A tyle dobra mogłaby przynieść światu ta romantyczna kooperacja.
— unspoken/thought
23:25
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
23:22
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
23:22
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viamiimi miimi
23:21
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
22:52

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaxannabelle xannabelle
22:48
22:31
9461 5947
Reposted fromimradioactive imradioactive viaSkydelan Skydelan
22:29
Niech kochają nas ci, co nas kochają.
A tym, co nas nie kochają, 
Niech Bóg odmieni serce.
A jeśli nie odmieni ich serca,
To niech im skręci kostkę,
Abyśmy ich poznali po kulawym chodzie. 
— Jonathan Carroll
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl