Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

23:29
Chociaż jak syreny, budzą mnie o Tobie sny.
Jedno wiem na pewno.
Nie chciałbym bez Ciebie

żyć.
— Rojek

May 14 2015

22:39
Maybe there will be "we" and "us", but just not yet.
— unspoken/thought
22:32
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek
— Louis L'Amour

May 07 2015

20:09
3727 750a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatbtf tbtf
20:08
Najgorzej jest, jak ktoś coś, Ty się zainteresujesz, a potem nagle nic. Bo później trzeba udawać, że też nic i człowiek się robi zgryźliwy i wredny, a to tylko taki mechanizm obronny, żeby światu i sobie wmówić, że nic. No, najgorzej.
— unspoken/thought
Reposted byrelationshit relationshit

May 03 2015

21:15
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viaparadoks paradoks

April 20 2015

21:57
9560 9e5a 500
Reposted fromink ink viatbtf tbtf
11:08
2068 6dc9
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr

April 19 2015

22:37
Chodzi o to, że każda dziewczyna wychowana w świecie wyidealizowanej popkultury szuka sobie księcia z bajki.
Nawet jeśli się tego wypiera, to podświadomie tak właśnie jest.
Ale nikt nie powiedział, że taki książę nie może ostatecznie okazać się niewysokim chłopakiem z krzywym nosem, chamskim dowcipem i denerwującymi przyzwyczajeniami.
"Książę" w tym wypadku, to pojęcie całkowicie względne.
— unspoken/thought
Reposted byrelationshit relationshit
22:36
8702 6d5b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatbtf tbtf

April 17 2015

20:03
4873 9e93
Reposted fromiamstrong iamstrong
19:58
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
19:57
But I just cannot manage to make it through the day 
Without thinking of you lately
— Arctic Monkeys
Reposted frominezhope inezhope
19:57
5064 816c
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
19:25
6067 915b
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
19:25

Czasem najgorzej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno się skończyć.

Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
19:22
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i roz­sta­niemy się.
— H. Murakamil

April 15 2015

18:37

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viaNataly Nataly
18:36
Czemu nikt nie dostaje pierdolca na moim punkcie, co? 
Reposted fromdepresja depresja vianot-alice not-alice

April 12 2015

17:48
Reposted fromoll oll vianot-alice not-alice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl